Singh Sabha Derby Sikhi Camp 2016
Optimized-SikhiCamp2016

ਇਨ ਪੁੱਤ੍ਰਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ....


ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋ ਕਿਆ ਹੂਆ... ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜਾਰ!


ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ , ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰਬੀ

01332 773010