*ੴ - Prakash Sri Guru Nanak Dev Ji*

*ੴ - Prakash Sri Guru Nanak Dev Ji* -

Seva Sri Nishaan Sahib *Saturday 12th Nov from 9am* at Singh Sabha Derby.

*ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਯਗਤ ਮਹਿਂ.. ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਚੌਂਕੀਯਾਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅੱਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ...

Optimized-Seva_Sri_Nishaan_Sahib

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ , ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਡਰਬੀ

01332 773010